Realizujemy projekt „Niepełnosprawny – świadomym uczestnikiem ruchu”

Tomasz Kwiatkowski Ośrodek Szkolenie Kierowców TOP Kwiatkowscy w okresie od 01.07.2019 r. do 31.10.2019 r. realizuje projekt objęty grantem „Niepełnosprawny – świadomym uczestnikiem ruchu”.

Celem realizowanego projektu jest pobudzenie aktywności mieszkańców – osób niepełnosprawnych, służące włączeniu społecznemu.

Projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych, w tym osób niepełnosprawnych intelektualnie, zamieszkujących obszar powiatu nakielskiego.

Każdy uczestnik skorzysta z następujących form wsparcia:

– otrzyma wsparcie psychologiczne i terapeutyczne;

– weźmie dział w  warsztatach i prelekcjach edukacyjnych;

– będzie uczestniczył w imprezie integracyjno-edukacyjnej.

Zaplanowane w ramach projektu działania zwiększą poczucie własnej wartości uczestników, zmotywują ich do zmian, m.in. zmiany postawy na aktywną, pozwalającą na uczestniczenie w życiu społecznym. Poprzez udzielone wsparcie zwiększone zostanie indywidualne bezpieczeństwo ruchu uczestnika, uczestnik nabędzie pożądane kompetencje i umiejętności. Możliwość rozszerzenia ich osobistego doświadczenia i zasięgu działania przyczyni się do wyższego stopnia integracji społecznej osób niepełnosprawnych. Tym samym sprzyjać będzie zwiększeniu niezależności uczestnika, da szansę zajęcia się sobą. Formy wsparcia w sposób ciągły i zrównoważony pozytywnie wpłyną na wszystkie dziedziny życia. Osoby niepełnosprawne rozwiną swoją tożsamość społeczną i doświadczą uznania ich wkładu w życie społeczne.

Projekt objęty grantem realizowany w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność wdrażanej przez Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi 11 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.